Mycket sen kallelse till årsmöte.
Verksamheten i föreningen har varit i närmast obefintlig.
Några medlemmar har under året servat Dals MK med samband vid en biltävling.
Mastplatsen Baståsen är under avveckling. Radiokuren har forslats bort och nu återstår att ta ned masten som först skall tömmas på antenner och feeders.
Repeater SK6RFP är i drift från Huvudgingen och har uppdaterats under året programvarumässigt.

Med dessa ord meddelar vi att medlemsavgiften om 100 Kr skall vara betald senast på årsmötet. Avgiften kan sättas in på vårt Bankgiro 5160-5202 märk betalningen med namn signal och medlemsavgift.

Vill ni skapa verksamhet i föreningen är ni extra välkomna till årsmötet.

Kallelse till Årsmöte för DSA
Måndagen den 11 December 2017
Plats och tid Paletten bakom Odeonbiografen Centralbacken 6 Bengtsfors Klockan 19.00
Sedvanligt årsmöte.

73 från

SM6NPE Frank
Ordförande DSA
mail: sk6cm@ssa.se