Hemsidan uppdateras för att vi medlemmar skall få möjlighet att skapa egna sidor under fliken medlemssidor